NARAVNANO PRIHODNOSTI

Lesni peleti izgorevajo CO2 nevtralno, to pomeni, da se v zrak sprosti samo toliko CO2, kolikor se ga je vezalo pri naravnem procesu-fotosintezi iz zraka. Pri izgorevanju 1 m3 zemeljskega plina se sprosti 2kg CO2,kot tudi pri izgorevanju 1l kurilnega olja se dodatno sprosti v zrak 2,8kg CO2.

Regionalno raščen les nam je na razpolago v zadostnih količinah. Vsako leto je prirastek lesa večji, kot se ga porabi. Za proizvodnjo peletov se uporablja izključno odpadni les pri obdelavi lesa-žagovina in oblanci. To pomeni optimalno izrabo naših virov in je pomembna pridobitev delovnih mest v naši neposredni okolici.