Kadar želimo narediti primerjavo cen različnih energentov, moramo te zaradi različnih agregatnih stanj (trdno, tekoče, plinasto) in zaradi različnih merskih enot (liter, kg, m3) postaviti na isto osnovo. Pomembno je, da upoštevamo različno kurilno vrednost energentov in tudi možne izkoristke naprav za posamezne energente. Tako iz enega litra ekstra lahkega kurilnega olja dobimo približno 10 kWh energije, iz enega Sm3 zemeljskega plina približno 9,5 kWh energije in iz enega litra utekočinjenega naftnega plina približno 7,23 kWh toplotne energije.
Tabela spodaj prikazuje primerjavo različih energentov.

Energent Vsebnost vode Energijska vrednost Kurilnost na enoto Cena energije €/kWh % cene kurilnega olja*
1l kurilnega olja 36,000 MJ/Kg 10,17 kWh/enoto 0,1 €/kWh
1m3 zemeljskega plina 37,008 MJ/Kg 9,47 kWh/enoto 0,078 €/kWh -28,7%
Drva – bukova 20% 14,508 MJ/Kg 2410 kWh/enoto 0,025 €/kWh -77,3%
Lesni briketi 36,000 MJ/Kg 5113 kWh/enoto 0,039 €/kWh -64,3%
Sekanci 20% 17,640 MJ/Kg 800 kWh/enoto 0,025 €/kWh -77,2%
Peleti 17,640 MJ/Kg 4,73 kWh/enoto 0,052 €/kWh -52,2%

*primerjava s kurilnim oljem pri 90 % letnem izkoristku v %
-primerjava cen je zgolj informativne narave